บริษัท วีเอชพี มารีน เซอร์วิส จำกัด

142/5 Moo 1 T. Thungsukla A.Sriracha Chonburi 20230
Motor Boat Launch We service around LeamChababg Port, Ao Udom, Sriracha, Ko si Chang etc.
Tel 038 352185 Fax 038 351330 Hotline Contact us at 086 342 1786

VHP4

License No. 442000634 GRT.33.29 LOA /B/D/DFT:17.50 m. /4.28 m. /2.08 m.
Main Engine: MAN DIESEL D2542 type 500ps. 1700rpm x 2 sets = 1000hp
Speeds:12 knots.
COMMUNICATION MARINE VHF AIS CLASS B

VHP 5

License No. 442000642 GRT.33.29 LOA /B/D/Dft:17.50 m. /4.28 m. /2.08 m.
Main Engine: MAN DIESEL D2542 type550ps. 1700rpm x 2 sets = 1100hp
Speeds:12 knots.
COMMUNICATION MARINE VHF AIS CLASS B

VHP 8

License No. 466100537 GRT.10.41 LOA /B/D/Dft:10.50 m. /3 m. /1.60 m.
Main Engine: YAMAHA FL200BETX type200ps. 3000rpm x 2 sets = 400hp
Speeds:35 knots.
COMMUNICATION MARINE VHF AIS CLASS B

VHP 11

License No. 556102504 GRT.8.58 LOA /B/D/Dft:11.25 m. /2.77 m. /1.60 m.
Main Engine: YAMAHA FL200BETX type 200ps. 3,000rpm x 2 sets = 400hp
Speeds:35 knots.
COMMUNICATION MARINE VHF AIS CLASS B

VHP 12

License No. 556103453 GRT.8.58 LOA /B/D/Dft:11.25 m. /2.77 m. /1.60 m.
Main Engine: YAMAHA FL200BETX type 200ps. 3,000rpm x 2 sets = 400hp
Speeds:35 knots.
COMMUNICATION MARINE VHF AIS CLASS B

VHP 14

License No. 586102801 GRT.9.59 LOA /B/D/Dft:12.00 m. /2.75 m. /1.47 m.
Main Engine: HONDA BF225AK3XCT type 225 ps. 3,500rpm. x 2 sets = 450hp.
Speeds:35 knots.
COMMUNICATION MARINE VHF AIS CLASS B

VHP 15

License No. 596700669 GRT.9.57 LOA/B/D/Dft:12.00 m. /2.70 m. /1.50 m.
Main Engine: HONDA BF225AK3XCT type 225 ps. 3,500rpm x 2 sets = 450hp.
Speeds:35 knots.
COMMUNICATION MARINE VHF AIS CLASS B