บริษัท พีพี โกลบัล ลายน์ จำกัด

สำนักงานเลขที่ 142/14 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โทร : 038-354368    แฟกซ์ : 038-354367

ประกอบธุรกิจการขนส่ง ก๊าซ แอลพีจี ทางทะเลทั้งภายในและภายนอกประเทศ

บริหารงานโดยคุณพยนต์ ศรีโน๊ต

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ในปี พ.ศ.2548 บริษัท พีพี โกลบัล ลายน์ ได้นำเข้าเรือบรรทุกแก๊สเหลว

จากประเทศญี่ปุ่น มาให้บริการขนส่งแก๊สเหลว จากคลังก๊าซ ปตท.เขาข่อยา (แหลมฉบัง)ไปส่งที่คลังก๊าซต่างๆบางจากกรุงเทพ คลังก๊าซสงขลา จากคลังก๊าซ ปตท.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปส่งที่คลังก๊าซบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัท พี พี โกลบัล ลายน์ ยังได้สัญญาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมทางเรือกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันมีเรือขนส่งแก๊ซ จำนวน 4 ลำ

พี พี 1 ขนาด 846 ตันกรอส บรรทุกแก๊สเหลวได้ 505 tm.

พี พี 2 ขนาด 989 ตันกรอส บรรทุกแก๊สเหลวได้ 700 mt.

พี พี 3 ขนาด 730 ตันกรอส บรรทุกแก๊สเหลวได้ 450 mt.

พี พี 4 ขนาด 1006 ตันกรอส บรรทุกแก๊สเหลวได้ 600 mt.

 

PP 1

PP 2

PP 3

PP 4